Politika e privatësisë

1. Përdorimi i përmbajtjes së faqes

Key-Components.com

Uebfaqja rezervon të drejtën të interpretojë përmbajtjen e kësaj faqe dhe përmbajtjen e kësaj faqe vetëm për përdorimin tuaj personal. Përmbajtja që përmbahet në të drejtat e autorit dhe njoftimet e tjera pronësore, ju duhet të respektoheni dhe një kopje të ruhet. Nëse përmbajtja e faqes pa deklarata e duhur, nuk do të thotë që siti nuk ka të drejta, nuk do të thotë që siti nuk pretendon të drejta, dhe ju duhet të respektoni parimin e mirëbesimit dhe interesat legjitime të përmbajtjes për përdorim të ligjshëm. Ju nuk mund të bëni në asnjë mënyrë modifikoni, kopjoni, shfaqni publikisht, publikoni ose shpërndani materiale të tilla ose përdorni ndryshe për çfarëdo qëllimi publik ose tregtar. Paraqitni ndonjë prej këtyre materialeve për ndonjë uebfaqe ose media tjetër të shtypur ose mjedisin e kompjuterit të rrjetit. Kontrolloni në sit dhe ndryshoni formën e mbrojtje ligjore me ligj të së drejtës së autorit,çdo përdorim i paautorizuar mund të përbëjë të drejtën e autorit, markën tregtare dhe të drejtat e tjera ligjore. Nëse nuk pranoni ose shkelni këto Kushte, autorizimi juaj për të përdorur faqen do të përfundojë automatikisht dhe ju duhet të shkatërroni menjëherë çdo material të shkarkuar ose të shtypur.

 

2. Uebfaqja e shpërndarjes së informacionit

Disponueshmëria e përmbajtjes në këtë sit pa asnjë lloj garancie. Mos garantoni saktësinë dhe kompletimin e plotë. Vendndodhja në produktet, teknologjitë, programet, çmimi dhe alokimi do të jenë subjekt i ndryshimit pa njoftim. Përmbajtjet e faqes mund të kenë skaduar, Key-Component.com. Mos angazhimi për t'i azhurnuar ato. Lëshimi i fuqishëm i informacionit mund të jetë në lokalin tuaj akoma nuk mund ta merrni produktin, procesin ose shërbimin, ju mund të aplikoni tek Kontaktet dhe shpërndarësi i biznesit Key-Compectors.com.

 

3. Paraqitjet e përdoruesve

Përveç dispozitave të intimitetit, përveç atyre, ju dërgoni ose postoni ndonjë material në sit, ose informacionet e kontaktit (këtu e tutje referuar kolektivisht si informacion) do të konsiderohen jo konfidenciale dhe jo pronësore. Përdorimi juaj i kësaj faqe nuk do të shkelni ligjet, rregulloret dhe moralin publik, jo ose nga posta ose dërgoni ndonjë material të paligjshëm, kërcënues, shpifës, shpifës, të pahijshme, pornografike ose ndonjë material tjetër të paligjshëm. Nëse njerëzit kanë përmbajtje informacioni dhe ndikojnë, ka prova të paralajmërimit ose kundërshtimit të kësaj faqe mos ngurroni të fshini mesazhin ose pezullimin e pakufizuar të informacionit që shfletuesi Web, pa pasur nevojë të merrni pëlqimin paraprak, asnjë detyrim për të postuar njoftimin, situata është serioze, kjo faqe mund të hiqet nga përdoruesi.

 

4.Përdoruesit shkëmbejnë përmbajtje

Key-Compectors.com Jetoni për të monitoruar ose rishikuar përdoruesin për të dërguar ose postuar mesazhe ose për të komunikuar vetëm me njëri-tjetrin informacion në çdo fushë të përgjegjësisë, duke përfshirë por jo të kufizuar në dhomat e bisedave, Forumet Key-Component.com ose forume të tjera të përdoruesit , dhe çdo shkëmbim i përmbajtjes.Key-Component.com Për përmbajtjen e ndonjë shkëmbimi të tillë nuk merr asnjë përgjegjësi, pavarësisht nëse ato shkaktojnë shpifje, intimitet, errësirë ​​ose probleme të tjera. fshirja vlerësohet si e drejtë e përmbajtjes abuzive, shpifëse, e pahijshme ose ndryshe kundërshtuese.

 

5.site për të shkarkuar softuer për t’u përdorur

Nëse shkarkoni softuer nga përdorimi i softverit për të përmbushur marrëveshjen e licencës së softuerit për të sjellë të gjitha kushtet e licencës së softuerit. Kur lexoni dhe pranoni marrëveshjen e licencës së softuerit përpara se dispozitat të mos e shkarkojnë ose instalojnë programin.

 

6.Lidhjet në faqet e internetit të palëve të treta

Lidhjet e faqeve në faqet e internetit të palëve të treta vetëm si një lehtësi për ju. Nëse përdorni këto lidhje, do të largoheni nga faqja.Key-Component.com Nuk ka shqyrtuar asnjë sit të palëve të treta, këto faqe dhe përmbajtja e tyre nuk kontrollojnë, pa përgjegjësi Nëse do të vendosni të përdorni ndonjë lidhje në faqet e palëve të treta, pasojat e mundshme të tyre dhe rreziqet e bëra nga ju.

 

7.Kufizimi i Përgjegjësisë

Key-Component.com Dhe furnizuesit e saj ose pala e tretë e përmendur nuk është përgjegjës për dëmet (përfshirë por nuk kufizohet në fitimet e humbura, të dhënat e humbura ose ndërprerjen e biznesit të shkaktuar nga dëmtimi), nëse një dëm i tillë është përdorim i duhur, ose nuk mund të përdorë Uebfaqja, dhe lidhjet e faqes në ndonjë faqe në internet ose çfarëdo informacioni të përfshirë në site të tilla të shkaktuara, dhe pavarësisht nëse e kanë atë kontratë, torturë ose ndonjë bazë tjetër ligjore paraprakisht dhe kjo ka qenë një dëm i tillë mund të ndodhë këshilla. Nëse përdorni këtë faqe si rezultat i informacionit ose të dhënave të nevojshme për mirëmbajtjen, riparimin ose korrigjimin e pajisjeve, duhet të jeni të vetëdijshëm se vetë ato duhet të mbajnë të gjitha kostot që rrjedhin prej saj.Key-Component.com Në rast të situatave të mëposhtme pa përgjegjësi: transmetimi i informacionit nga ofruesi i shërbimit të rrjetit (Key-Component.com).Dhe personi i autorizuar i tij) përveç fillimit; transmetimi i informacionit, kursi, lidhja dhe ruajtja sigurohet nga procesi teknik i nevojshëm automatik, zgjedhja e ofruesit të shërbimit të rrjetit të informacionit; përveç kërkesave të tjera të përgjigjes automatike, ofruesi i shërbimit të rrjetit nuk zgjedh këta ofrues të informacionit dhe marrësit; sistemi i ofruesve të shërbimeve të rrjetit ose ruajtja e përkohshme e rrjetit ose kopja e informacionit e kopjes së formularit, në rrethana normale, jo një person tjetër përveç marrësit të synuar ka marrë kohën e rezervuar jo më shumë se marrësi i synuar për të siguruar qasje në informacion transmetimi, kursi ose lidhja në një kohë të arsyeshme; përmes sistemit ose transmetimit të rrjetit të përmbajtjes së informacionit të paprekur.lidhja dhe ruajtja sigurohen nga procesi teknik i nevojshëm automatik, përzgjedhja e ofruesit të shërbimit të rrjetit të informacionit; përveç kërkesave të tjera të përgjigjes automatike, ofruesi i shërbimit të rrjetit nuk i zgjedh këto ofruesit e informacionit dhe marrësit; sistemi i ofruesve të shërbimit të rrjetit ose ndërmjetësi ose përkohësisht i rrjetit ruajtja e kopjes së informacionit të formularit, në rrethana normale, jo një person tjetër përveç marrësit të synuar mori kohën e rezervuar jo më shumë se marrësi i synuar për të siguruar qasje në transmetimin e informacionit, kursin ose lidhjen në një kohë të arsyeshme; përmes sistemit ose transmetimi në rrjet i përmbajtjes së informacionit i paprekur.lidhja dhe ruajtja sigurohen nga procesi teknik automatik i nevojshëm, përzgjedhja e ofruesit të shërbimit të rrjetit të informacionit; përveç kërkesave të tjera të përgjigjes automatike, ofruesi i shërbimit të rrjetit nuk i zgjedh këto ofruesit e informacionit dhe marrësit; sistemi i ofruesve të shërbimeve të rrjetit ose ndërmjetësi ose përkohësisht i rrjetit ruajtja e kopjes së informacionit të formularit, në rrethana normale, jo një person tjetër përveç marrësit të synuar mori kohën e rezervuar jo më shumë se marrësi i synuar për të siguruar qasje në transmetimin e informacionit, kursin ose duke u lidhur me një kohë të arsyeshme; përmes sistemit ose transmetimi në rrjet i përmbajtjes së informacionit i paprekur.përveç kërkesave të tjera të përgjigjes automatike, ofruesi i shërbimit të rrjetit nuk i zgjedh këto ofruesit e informacionit dhe marrësit; sistemi i ofruesve të shërbimit të rrjetit ose ruajtja e përkohshme e rrjetit ose kopjimi i informacionit i formularit, në rrethana normale, jo një person tjetër përveç qëllimit marrësi mori kohën e rezervuar jo më shumë se marrësi i synuar për të siguruar qasje në transmetimin e informacionit, kurs ose duke u lidhur me një kohë të arsyeshme; përmes sistemit ose transmetimit të rrjetit të përmbajtjes së informacionit të paprekur.përveç kërkesave të tjera të përgjigjes automatike, ofruesi i shërbimit të rrjetit nuk i zgjedh këto ofruesit e informacionit dhe marrësit; sistemi i ofruesve të shërbimit të rrjetit ose ruajtja e përkohshme e rrjetit ose kopjimi i informacionit i formularit, në rrethana normale, jo një person tjetër përveç qëllimit marrësi mori kohën e rezervuar jo më shumë se marrësi i synuar për të siguruar qasje në transmetimin e informacionit, kurs ose duke u lidhur me një kohë të arsyeshme; përmes sistemit ose transmetimit të rrjetit të përmbajtjes së informacionit të paprekur.jo një person tjetër përveç marrësit të synuar nuk ka marrë kohën e rezervuar jo më shumë se marrësi i synuar për të siguruar qasje në transmetimin e informacionit, kursin ose duke u lidhur me një kohë të arsyeshme; përmes sistemit ose transmetimit të rrjetit të përmbajtjes së informacionit të paprekur.jo një person tjetër përveç marrësit të synuar nuk ka marrë kohën e rezervuar jo më shumë se marrësi i synuar për të siguruar qasje në transmetimin e informacionit, kursin ose duke u lidhur me një kohë të arsyeshme; përmes sistemit ose transmetimit të rrjetit të përmbajtjes së informacionit të paprekur.

 

8. Parimet e përgjithshme

Key-Component.com mund t'i modifikojë këto terma në çdo kohë. Ju duhet të vizitoni këtë faqe për të kuptuar termat e tanishëm, sepse këto terma janë të lidhura ngushtë me ju. Disa dispozita të këtyre termave mund të jenë në disa faqe duke njoftuar shprehimisht ligjin ose termat zëvendësohet.